คุยกับมัน (IT) ให้รู้เรื่อง ตอนที่ 2 Screen Capture

คุยกับมัน (IT) ให้รู้เรื่อง ตอนที่ 2 Screen Capture

เมื่อเราไม่สามารถที่จะคุยกับยอดมนุษย์ IT หรือมันไม่รู้เรื่อง ยังมีสิ่งหนึ่งที่สามารถเป็นตัวกลางระหว่างเราและเขาได้คือ ภาพถ่าย หรือ ภาพหน้าจอ เวลามีปัญหา ด้วยข้อดีของระบบคอมพิวเตอร์คือ เวลาที่เครื่องเพื่อปัญหาหรือสิ่งผิดปกติของระบบจะมีการแจ้งเตือนมาที่หน้าจอ บางครั้งเข้าใจ บางครั้งไม่เข้าใจ แต่เราสามารถจับภาพหนัาจอนั้นๆ
(more…)

คุยกับมัน (IT) ให้รู้เรื่อง ตอนที่ 1 การ Restart

คุยกับมัน (IT) ให้รู้เรื่อง ตอนที่ 1 การ Restart

มีมนุษย์อยู่กลุ่มหนึ่ง ที่เขาจะมีภาษาของเขาเอง ซึ่งคนส่วนมากจะปวดหัวเวลาที่ได้คุยกับเขาเหล่านั้น หรือจะขอความช่วยเหลือกับคนเขาเหล่านั้น หรือจะเป็นเวลาที่เขาจะแนะนำอะไรกับเราๆ ก็ยากที่จะเข้าใจในภาษาของเขา ซึ่งเขากลุ่มนี้คือ ชนเผ่าไอที (Information Technology) หรือเรียกสั้นๆ ว่า “มัน” (more…)