วิดีโอวันเด็ก โรงเรียนบ้านขอบด้ง กับ iPhoto

วิดีโอวันเด็ก โรงเรียนบ้านขอบด้ง กับ iPhoto

โดยส่วนมากแล้ว หลังจากที่ผมได้ถ่ายภาพทั่วๆ ไป แล้วถ้ามีเวลาจะมานั่งทำ VDO สั้นๆ หาเพลงมาใส่ โดยครั้งนี้ก็เลือกที่จะกลับมาที่โปรแกรมแบบง่ายๆ ที่มีชื่อว่า iPHOTO เนื่องด้วยจำนวนภาพที่เยอะ และต้องกว่าความเร็วในการทำงาน

จริงๆ แล้วเจ้าตัวนี้จะลงมากับคเครื่อง Mac ในชุดที่ชื่อว่า iLife ณ ปัจจุบันก็เป็นเวอร์ชั่น 11 จะประกอบไปด้วยโปรแกรมพื้นฐานสำหรับชีวิตในยุคดิจิตอล
และใช้งานง่ายๆ โดยจะเริ่มจากการ จัดเก็บภาพถ่าย นำมาตกแต่งภาพ (more…)