ออกแบบ เว็บไซต์ จากการเขียนโครงสร้างก่อน

ออกแบบ เว็บไซต์ จากการเขียนโครงสร้างก่อน

ออกแบบ เว็บไซต์ จากการเขียนโครงสร้างก่อน หรือเราเรียกกันว่า Flowchart เป็นบทความต่อจากครั้งก่อน ที่ว่าด้วยเรื่อง อยากมีเว็บไซต์ ในตอนเริ่มต้นธุรกิจ ซึ่งเป็นการเขียนทุกอย่างลงไปก่อน ทำให้เราได้รู้ว่าเว็บของเรานั้นจะต้องมีข้อมูลส่วนไหนในการนำเสนอ ครั้งนี้เราก็จะมาจัดหวมดหมู่ของข้อมูลนั้นๆ ว่าจะให้ไปอยู่ในส่วนของของเว็บ ของเรา (more…)