บอกโลกให้รู้ว่า เรามีเว็บไซต์

บอกโลกให้รู้ว่า เรามีเว็บไซต์

อีกหนึ่งสิ่งที่ผมต้องทำและถือว่าเป็นข้อบังคับว่าจะต้อง บอกโลกให้รู้ว่า เรามีเว็บไซต์ เป็นที่สิ่งทำให้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับลูกค้าของผมเอง เพราะเป้าหมายของทุกๆ คน คือต้องการที่จะให้เว็บของตัวเองน้ันติดอยู่ใน Google เวลาที่ทำการค้นหา เป็นที่รู้จัก มีตัวตนจริงๆ บนโลกนี้ เป็นวิธีที่ง่ายๆ ที่พอจะช่วยเหลือตัวเองได้ ทำเองก็ได้ก็คือการเพิ่มเว็บเข้าไปในระบบของ Google และเครื่องมือที่ว่าคือ Google Search Console ที่เปลี่ยนชื่อมาจาก Webmaster Tools
(more…)