เวปของคุณ Mobile Friendly แล้วหรือยัง

เวปของคุณ Mobile Friendly แล้วหรือยัง

เวปของคุณ Mobile Friendly แล้วหรือยัง ซึ่งเมื่อไม่น่ามานี้ Google ได้มีการปรับระบบนิดหน่อยโดยที่เวปที่เปิดบริการอยู่นั้น ต้องดูง่าย ใช้งานสะดวก บนอุปกรณ์มือถือ เมื่อดูจากจำนวนผู้ที่ใช้มือถือเข้าเวปไซต์เพิ่มมากขึ้น อย่างที่อเมริกาก็ 94% ซึ่งถ้าเราปรับให้เวปไซต์ของเราสามารถใช้งานได้ดีบนมือถือ ก็หมายความว่าเราก็จะได้ประโยชน์มากขึ้นด้วย

(more…)