ต้องจ่ายเท่าไร ถึงจะมีเว็บเป็นของตัวเองได้

ต้องจ่ายเท่าไร ถึงจะมีเว็บเป็นของตัวเองได้

ต้องจ่ายเท่าไร ถึงจะมีเวปเป็นของตัวเองได้ พอดีมีลูกค้าใหม่ถามเข้ามา ก็ได้แนะนำไปที่ละส่วน ก็นึกขึ้นได้ว่าลูกค้าแต่ละคนหรือใครที่ต้องการจะมีเวปเป็นของตัวเองแล้วนั้น จะมีต้นทุนในการดำเนินการเท่าไร แย่งเป็นส่วนไหนบ้าง ยังไม่เข้าใจหรือยังนึกไม่ออกนั้นเองว่า เราต้องจ่ายเท่าไร จ่ายอะไร เพื่ออะไร แล้วจ่ายทีเดียว ก็ตลอดไปเป็นเดือนๆ ที่มีคำถามเยอะก็เพราะว่า ลูกค้าต้องการรู็ถึงต้นทุนในการดำเนินการ เขาเหล่านั้นจะได้กันเงินเป็นส่วนๆ ไปทำอย่างอื่นต่อๆ ไป (more…)