รู้ไหมว่าใช้ Google Drive ได้ไม่จัากัดพื้นที่

รู้ไหมว่าใช้ Google Drive ได้ไม่จัากัดพื้นที่

รู้ไหมว่าใช้ Google Drive ได้ไม่จัากัดพื้นที่ โดยปกติแล้ว เมื่อเราสร้าง  Account ของ Google Drive แล้วนั้น เราเองก็จะจัดเก็บเอกสาร รูปภาพ ไฟล์ต่างๆ เข้าไปใน Google Drive โดยขนาดเบื้องต้นทีให้คือ 15Gb ผมว่าก็พอเพียงต่อการใช้งานนะครับ บางครั้ง ผมก็จะอัพไฟล์วีดีโอเข้าไป ซึ่งไฟล์วีดีโอก็จะมีขนาดใหญ่ นานๆ ไปพื้นที่การจัดกับก็จะไม่พอ แต่เราสามารถใช้ได้โดยไม่จำกัดพื้นที่ (more…)