QRCode ได้ใช้กันจริงหรือ

QRCode ได้ใช้กันจริงหรือ

QRCode ได้ใช้กันจริงหรือ ก็เพราะความคิดหนึ่งที่ขึ้นมาในสมองว่าตัวผม ว่าตัวเองยังไม่ Scan QRCode จากจุดโฆษณาต่างๆ แล้วทำไมยังมี QRCode ติดเต็มไปหมดบนป้ายโฆษณาสินค้า หรือกล่องสินค้าก็ด้วย ผมเองไม่ชอบมโนคิดไปเองว่า ในเมื่อเราไม่ชอบ คนอื่นๆ ก็ต้องไม่ชอบ ก็เลยหาวิธีทดสอบแล้ววัดผลออกมาให้ได้ มาดูกันว่าผมวัดผลยังไง (more…)