เมื่อ LINE จะเปิดตัว Supermarket แบบ Online

เมื่อ LINE จะเปิดตัว Supermarket แบบ Online

เมื่อ LINE จะเปิดตัว Supermarket แบบ Online และเป็นแห่งแรกของโลกอีกด้วย เอาละสิครับ ขา eCommerce ทั้งหลายคงต้องเตรียมตัวกันแล้วละครับว่าจะต้องทำอะไร หรือจะเอาอะไรไปขาย โดยที่เลือกประเทศไทยในการเปิดตัว และเป็นที่แรกของโลกก็คงเป็นเพราะจำนวนผู้ใช้ LINE Application ของประเทศไทยสูงไปถึง 32 ล้านคน จาก 181 ล้านคนทั่งโลก คิดเลขเล่นๆ ก็ประมาณ 17% เลย

(more…)